Chodzi o rozporządzenie KE z 19 sierpnia 2011 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Dokument opublikowany w sierpniu 2011 r. wprowadził trzyletni okres przejściowy, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie technologii do nowych wymagań. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 września br., dopuszczalna norma benzopirenu m.in. w wędlinach będzie wynosiła 2 mikrogramy na kilogram produktów. Obecnie jest to 5 mikrogramów na kilogram.

Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk pokreślił, że unijne rozporządzenie nie wprowadza zakazu używania tradycyjnych metod produkcji żywności, takich jak wędzenie. Mówi jedynie o tym, aby maksymalnie ograniczyć poziom substancji rakotwórczych, wprowadzając ograniczenia stosowania niektórych szkodliwych dla zdrowia substancji - benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.

- Projekt rozporządzenia był w Polsce co najmniej dwukrotnie konsultowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przekazany do Rady Gospodarki Żywnościowej, której członkami są m.in. Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RR, Unia Polska Unia Producentów Mięsa - poinformował resort zdrowia.

Bąk zwrócił uwagę, że podczas tych konsultacji nie wypłynęły żadne uwagi, z wyjątkiem zastrzeżeń Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - do tych substancji należy benzopiren, powstający w procesie wędzenia. Substancje te znajdują się też w maśle kakaowym. Resort dodał, że uwagi te uwzględniono. Zdaniem MZ zainteresowani zmianą przepisów producenci żywności powinni byli swoje uwagi zgłaszać podczas prac nad zmianą prawa. Rzecznik ministerstwa zdrowia podkreślił, że produkty regionalne także muszą spełniać normy bezpieczeństwa.

W środę zapowiedziana jest konferencja szefa resortu rolnictwa Stanisława Kalemby ws. nowych unijnych przepisów dotyczących wędzenia wędlin. Biuro prasowe resortu rolnictwa poinformowało, że minister Kalemba planuje spotkanie z przedstawicielami producentów wędlin w tej sprawie. Chce też na nie zaprosić ministra zdrowia. Rozmowy mogłyby się odbyć w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu Kalemba ma zaplanowane wyjazdy zagraniczne.