O wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego napisała „Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczyła zezwolenia na budowę domu na Mazurach. Wojewoda odmówił wydania zezwolenia, gdyż działka znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków, przy granicy projektowanego obszaru siedlisk Natura 2000.

Generalny dyrektor ochrony środowiska uchylił po stanowienie wojewody, uznając, że budynek nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

To postanowienie z kolei do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaskarżyli Mazurski Park Krajobrazowy oraz właściciele sąsiadującego z nim gospodarstwa agroturystycznego.

Ten sąd uchylił postanowienie GDOŚ, gdyż uznał, że w postępowaniu odwoławczym nie wyjaśniono, czy planowaną inwestycję można zaakceptować z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000.

Zainteresowana budową domu wniosła skargę kasacyjną do NSA. Ten uchylił wyrok WSA i i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Specjalny charakter obszarów Natura 2000 nie wyklucza zabudowy. Ocena ewentualnego zagrożenia musi być dokonywana na podstawie stanu faktycznego, a nie hipotetycznej przyszłości  – cytuje „Rzeczpospolita” sędziego Jerzego Stelmasiaka, uzasadniającego wyrok.

Podobał się artykuł? Podziel się!