Komisja w propozycji rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków zaproponowała zestaw zaktualizowanych wyjątkowych środków, które umożliwiają UE szybkie reagowanie na zagrożenia wynikające z zakłóceń związanych ze wzrostem lub spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub zewnętrznym lub innymi czynnikami mającymi wpływ na rynek.

Komisja zaproponowała także narzędzia wsparcia w przypadku zwalczania rozprzestrzeniania się chorób, czy też w przypadku utraty zaufania konsumentów, wynikającej z zagrożeń dla zdrowia publicznego, zwierząt lub roślin.
Podczas posiedzenia  Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa większość delegacji  poprała stanowisko, że UE powinna mieć możliwość szybkiego i skutecznego reagowania na wyjątkowe sytuacje, takie jak np. ubiegłoroczny kryzys wywołany bakterią E. coli.

Polska popiera zaplanowane rozwiązania dotyczące sytuacji kryzysowych, rozwiązania te dają możliwość szybkiej i skutecznej reakcji w odpowiedzi na wystąpienie zakłóceń rynkowych, których ryzyko w przypadku rynków rolnych jest znaczące – powiedział wiceminister Andrzej Butra, obecny na posiedzeniu Rady.

Podkreślił, że  specyfika środków nadzwyczajnych wymaga elastyczności , a więc określenie z góry szczegółowych warunków uruchamiania i działania środków nadzwyczajnych mogłoby nie spełnić swojej roli, gdyż trudno jest przewidzieć wszystkie sytuacje.

Dlatego wydaje się, że propozycja KE w tym zakresie nie wymaga zmian. Do pełnej oceny propozycji środków nadzwyczajnych konieczne jest jasne określenie zasad ich finansowania, tak aby zapewnić ich zastosowanie również w przypadku nasilenia sytuacji kryzysowych, jednocześnie na kilku rynkach, oraz aby nie powodować obniżenia środków przeznaczonych na standardowe zachowania , działania interwencyjne – kontynuował Butra.

Wiceminister Butra zgodził się również z propozycją prezydencji, aby rozszerzyć na wszystkie produkty zakres przepisu dotyczącego środków wymierzonych w zakłócenia rynku.

Jest to tym bardziej uzasadnione, że analogicznej zmiany prezydencja duńska dokonała w przypadku mechanizmu związanego z utratą zaufania konsumentów, o którym mowa w artykule 155, o co wnioskowało wiele państw członkowskich – powiedział Butra.

Ponadto Polska uważa, że konieczne jest zwiększenie poziomu współfinansowania przez budżet unijny nadzwyczajnych środków wsparcia związanych z występowaniem chorób zwierzęcych oraz utratą zaufania konsumentów. Zwiększenie współfinansowania pozwoliłoby lepiej i skuteczniej odpowiadać na kryzysy, zapewniając jednocześnie równe warunki dla wszystkich producentów w każdym państwie członkowskim – dodał.