Podczas wczorajszego drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel zapewniła, że przegląd ustawy o nasiennictwie jest przewidywany w przyszłym roku.

Wcześniej Polska Izba Nasienna zgłosiła kilka uwag, ale nie zostały one uwzględnione w obecnej nowelizacji.

- W związku z wypowiedziami panów posłów dotyczącymi uwag zgłoszonych w trakcie procedowania nad tym projektem ustawy przez izbę nasienną i pytaniami, które zostały dzisiaj zadane, chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o przegląd funkcjonowania ustawy, to przewidujemy jego przeprowadzenie po pełnym sezonie wegetacyjnym, tak że w pierwszej połowie przyszłego roku taki przegląd zostanie przeprowadzony. Jeżeli stwierdzimy jakieś wady ustawy, które wymagają korekty, to odpowiednia inicjatywa legislacyjna zostanie przygotowana. Te uwagi, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad projektem, bierzemy też pod uwagę w trakcie aktualnych prac na forum Unii Europejskiej nad nowym pakietem legislacyjnym dotyczącym nasiennictwa, tak że zostaną one wykorzystane w pracach prowadzonych przez ministerstwo.

Wiceminister oceniła, że ustawa jest skuteczna w zakresie dotyczącym GMO.

- Jeśli chodzi o kwestię uprawy roślin modyfikowanych genetycznie i przepisów, które zostały wprowadzone ustawą o nasiennictwie, chciałabym przypomnieć, że ta ustawa została wprowadzona, to znaczy te przepisy ustawy o nasiennictwie zostały wprowadzone po to, żeby uniknąć sankcji grożących Polsce z tytułu łamania odpowiednich przepisów unijnych. Rzeczywiście to się udało, tych sankcji uniknęliśmy. Polska uniknęła płacenia bardzo poważnych kar. Ratio legis tych konkretnych przepisów dopuszczających obrót, a wprowadzających zakaz stosowania materiału siewnego wynikało z regulacji unijnych i konieczności przystosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Chciałabym przy tym powiedzieć, że obserwacje poczynione w pierwszych miesiącach stosowania ustawy wskazują, że w obrocie nie oferowano materiału nasiennego roślin modyfikowanych genetycznie.

Podobał się artykuł? Podziel się!