Poseł Krzysztof Jurgiel wraz z grupą posłów zwrócił się do rządu z interpelacją dotyczącą stanu negocjacji WPR: Na jakim etapie są obecnie negocjacje dotyczące kształtu przyszłej WPR, a także jak rząd ocenia szansę na wyrównanie dopłat bezpośrednich dla wszystkich państw członkowskich UE i zapewnienia polskim rolnikom równych warunków konkurencji na jednolitym rynku europejskim?

Odpowiedzi udzielił wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

- Jeżeli chodzi o zaawansowanie prac związanych z reformą WPR na poziomie Parlamentu Europejskiego, to projekty jego stanowisk (raportów) do propozycji prawnych KE przedstawione zostały na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (COMAGRI) w drugiej połowie czerwca br.  – poinformował Plocke. - Do 9–10 lipca br. członkowie COMAGRI składali poprawki do raportów. Jesienią 2012 r. trwać będą prace nad opracowaniem poprawek kompromisowych. Jeżeli porozumienie w sprawie WRF zostanie osiągnięte, to COMAGRI przyjmie raporty w listopadzie lub grudniu br. Wtedy negocjacje Rady z PE nt. reformy WPR rozpoczną się w kwietniu lub maju 2013 r. Jeżeli jednak porozumienie finansowe nie nastąpi przed wiosną 2013 r., to negocjacje dotyczące WPR rozpoczną się w maju lub czerwcu, a być może dopiero w lipcu 2013 r.

Jak podkreślił Plocke, zarówno prezydencja duńska jak i cypryjska pracowały nad WPR. Zmienione przez prezydencję duńską projekty w wielu kwestiach technicznych spełniają polskie oczekiwania, choć negocjacje będą jeszcze trwały i zapisów tych nie można jeszcze uznać za ostateczne. W obszarze płatności bezpośrednich do tego typu kwestii należą zmiany dotyczące definicji aktywnego rolnika, elastyczniejsze przepisy dotyczące wprowadzenia systemu opartego o uprawnienia (okres referencyjny, sposób ustalania wartości uprawnień) czy niektóre zmiany dotyczące systemu płatności dla małych gospodarstw. Także proponowane przez prezydencję zmiany dotyczące zazielenienia płatności bezpośrednich zmierzają w korzystnym kierunku uelastycznienia tego instrumentu i zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z jego wdrożeniem.

Z kolei prezydencja cypryjska, przewodnicząca pracom w Radzie UE od 1 lipca br., podkreśliła w swoim programie, że chce osiągnąć istotny postęp w negocjacjach dotyczących reformy WPR. Zaznaczyła, że jej celem jest uproszczenie WPR, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności dla państw członkowskich, tak aby uwzględnić regionalną specyfikę i potrzeby. Wymienia też takie kwestie, jak: potrzebę zapewnienia konkurencyjności, zrównoważenia sektora rolnego UE i wykorzystania jego potencjału do produkcji żywności wysokiej jakości, promocji innowacji i współpracy badaczy, doradców i przemysłu, zapewnienia podstawowego poziomu wsparcia bezpośredniego dla rolników oraz specjalnego traktowania potrzeb małych gospodarstw.