„Odstrzał sanitarny realizowany jest aktualnie w oparciu o  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016  r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. poz. 229) oraz w oparciu o rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

W ramach odstrzału sanitarnego prowadzonego na podstawie pierwotnych  umów odstrzelono 7719 dzików, natomiast w ramach odstrzału sanitarnego  w ramach nowych/aneksowanych umów odstrzelono 1935 dzików, natomiast  zaplanowanych do odstrzału w ramach ww. umów na dzień 13.03.2017 r. było 10 002 dzików.

Równocześnie odstrzał jest realizowany w oparciu o rozporządzenia  Powiatowych Lekarzy Weterynarii. W ramach tych rozporządzeń według  stanu na dzień 13 marca br. odstrzelono 51 dzików” – informuje Ministerstwo Rolnictwa, dodając, że nie są jeszcze znane koszty tej operacji.

„Liczba 10 tys. dotyczy dzików zaplanowanych do odstrzału ogółem od początku realizacji odstrzału w ramach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. poz. 229) do dnia 13 marca br. Do końca 2016 r. liczba zaplanowanych dzików do odstrzału wynosiła 9662 dzików (stan na 02.01.2017).

Od 2 stycznia 2017 r. do dnia 20 marca br. liczba ta wzrosła o 345 dzików. Liczba ta nie zawiera dzików planowanych do odstrzału w ramach rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii.

W bieżącym roku odstrzał jest nadal realizowany. Od 2 stycznia br. do dnia 20 marca br. odstrzelono 1618 dzików w ramach umów zawartych na podstawie ww. rozporządzenia oraz 78 dzików w ramach rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii” – poinformowano również.

Mariusz Nackowski, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej "Podlasie", uzyskał niedawno z MRiRW wyjaśnienie (całość w załączniku), że chociaż Ministerstwo Rolnictwa kilkakrotnie wnioskowało do Ministra Środowiska o zniesienie okresów ochronnych dla loch na terenie województwa podlaskiego, to nie uzyskało pozytywnej odpowiedzi.