Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP dotyczy również rolników – wprowadza dotkliwe sankcje karne za zatrudnianie cudzoziemców z pominięciem wymaganych procedur.

Do tego zagadnienia wrócił podczas wczorajszego drugiego czytania ustawy poseł Stanisław Szwed, Prawo i Sprawiedliwość:

- Byłbym wdzięczny, gdyby pani minister jeszcze raz wyjaśniła, na czym te sankcje mają polegać, szczególnie w stosunku do zatrudnionych w rolnictwie, bo są obawy, wątpliwości, czy jeżeli ktoś korzystał ze środków pomocowych w rolnictwie i – że tak powiem – przydarzy się, że zatrudnił kogoś nielegalnie i został na tym przyłapany, sąd może wtedy orzec zwrot środków, które otrzymał. Czy może być skazany w ten sposób, że przez okres pięciu lat nie dostanie tej pomocy? Byłbym wdzięczny, gdyby pani minister jeszcze raz to wyjaśniła.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska zapowiedziała, że o sankcjach karnych będzie decydował sąd.

- Odnośnie do pytania pana posła Szweda i jego szczególnej troski o rolników, którzy korzystają z mechanizmów finansowych wspólnej polityki rolnej, chcę powiedzieć, że w przypadku rolnika, jeżeli zostanie skazany za tego typu przestępstwo, sąd może orzec dodatkową karę zwrotu środków, ale niekoniecznie.

Dokładniejsze przeanalizowanie sprawy wiceminister zapowiedziała w formie pisemnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!