- Prezydent ma pełniejszą informację, decyzję podejmie na początku tygodnia – mówi dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert w biurze projektów programowych. – Podejmuje decyzję samodzielnie, jaka ona będzie – nie wiem. Są argumenty za tym, żeby ustawa weszła w życie, ale argumenty protestujących muszą być rozpatrzone.

Zdaniem dzierżawców, ustawa narusza ich prawa nabyte, wymagając zwrotu 30 proc. dzierżawionej ziemi i przeznaczając dzierżawy do sprzedaży, poza tym nie dochowano przy jej uchwalaniu niezbędnych procedur, nie przeprowadzono konsultacji.

- Spotkał się z nami minister Krzysztof Łaszkiewicz i dr Andrzej Hałasiński – mówi Franciszek Nowak, prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP. – Uczestnicy rozmów: Solidarność RI, Izby Rolnicze, Stowarzyszenie Dzierżawców, Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Ziemianie Polscy – wszyscy twierdzili, że ustawa ma błędy, formę zapisaną tych uwag złożono. Jaskółką jest to, że prezydent ma czas na podpisanie ustawy do „po wyborach”, więc liczymy na dobre zmiany w rządzie.

Podobał się artykuł? Podziel się!