W siedzibie NIK odbyło się spotkanie prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego i członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusza Wojciechowskiego, na którym omówiono szczegóły dotyczące współpracy podczas kontroli jakości powietrza i dobrostanu zwierząt.

Kontrola jakości powietrza rozpoczyna się równolegle w Polsce i Europie, to największa od kilkunastu lat kontrola w Europie. Ma pomóc w zdiagnozowaniu problemu ograniczania zanieczyszczenia powietrza w Europie. „Obaj urzędnicy zgodzili się, że kluczowe dla wykorzystania wyników kontroli w przyszłości będzie sprawdzenie efektywności unijnych sposobów walki ze złą jakością powietrza oraz zbadanie skuteczności wydatkowania na ten cel środków publicznych i europejskich” – podała NIK.

Zaplanowana kontrola dot. obszaru ochrony praw zwierząt rozpocznie się w czerwcu, a jej wyniki poznamy pod koniec 2018 roku. 

O wpisanie kontroli dot. obszaru ochrony praw zwierząt do planu pracy ETO skutecznie zabiegał Janusz Wojciechowski.

- Zabiegałem, żeby kontrolę o dobrostanie zwierząt wprowadzić do planu pracy i została ona wprowadzona, zacznie się w czerwcu, a wyniki poznamy pod koniec 2018 roku - mówił na konferencji w lutym Janusz Wojciechowski. - To ważny moment, dlatego że będą wówczas określane na nowo wspólne zasady polityki rolnej po 2020 r.

Więcej: W Polsce będą kontrole jakości powietrza i dobrostanu zwierząt

NIK ma znaczne doświadczenia w kontrolowaniu obszaru dot. ochrony i przestrzegania praw zwierząt, kontrolerzy NIK sprawdzili m.in. nadzór nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych i nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich oraz funkcjonowanie schronisk dla zwierząt.

„Janusz Wojciechowski przypomniał, że duża część wydatków unijnych jest związana z zapewnieniem określonych standardów traktowania zwierząt” – podaje NIK i zapowiada na początku maja ponowne spotkanie Wojciechowskiego z przedstawicielami działającej przy prezesie NIK Rady ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk związanych z ochroną zwierząt oraz pracownicy NIK.

„Obaj urzędnicy wyrazili nadzieję, że będzie to cenne dla obu stron spotkanie, które pozwoli wymienić doświadczenia, umożliwiając tym samym przeprowadzanie lepszych kontroli oraz ułatwiając realizację ich wyników” - podano.

Podobał się artykuł? Podziel się!