Podczas składania sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku Jacek Jezierski, prezes NIK, przypomniał kontrolę przeprowadzoną w Elewarrze.

- W czerwcu 2011 r. skierowaliśmy do Sejmu raport na temat spółki Elewarr. Negatywnie oceniliśmy nadzór ówczesnego prezesa Agencji Rynku Rolnego nad spółką. W samej spółce znaleźliśmy nieprawidłowości, o których poinformowaliśmy zarówno nadzorującego spółkę prezesa Agencji Rynku Rolnego, jak i ministra rolnictwa – osobę odpowiedzialną za kontrolowany obszar.

Wśród tych nieprawidłowości było pobieranie przez zarząd za wysokich wynagrodzeń, ale spółka długo kwestionowała ustalenia NIK.

- Jedną z tych nieprawidłowości było pobieranie przez zarząd spółki wynagrodzeń przekraczających kwoty dopuszczone przez ustawę kominową. Wnioskowaliśmy o zwrot tych pieniędzy przez członków zarządu i rady nadzorczej. Chodziło o 1,5 mln zł. Procedura odwoławcza wynikająca z ustawy o NIK została wyczerpana. Kolegium Izby jednogłośnie oddaliło zastrzeżenia spółki. Spółka próbowała jednak podważyć ustalenia kontroli w wojewódzkim sądzie administracyjnym i w NSA. Bezskutecznie. Obecnie spółka oddała sprawę do sądu cywilnego i skierowała skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes NIK podkreślił, że wnioski pokontrolne niezależnie od tego powinny być realizowane.

- Niezależnie od tego zarządziłem właśnie kontrolę sprawdzającą, w czasie której zbadamy sposób realizacji wniosków pokontrolnych. Chcemy sprawdzić, czy członkowie ówczesnego zarządu spółki i rady nadzorczej zwrócili nienależnie pobrane wynagrodzenia. Kontrolą obejmiemy też inne informacje, które w ostatnich dniach pojawiły się w domenie publicznej.

Z kolei posłanka Brygida Kolenda-Łabuś podkreśliła na wskazanie przez NIK pogarszającej się sytuacji finansowej Elewarru.

- Głos Najwyższej Izby Kontroli winien być na bieżąco i uważnie słuchany, mamy bowiem przykłady wysyłanych z NIK wyprzedzających sygnałów o poważnych nieprawidłowościach, choćby o złym stanie infrastruktury kolejowej, czy sygnalizowana przez NIK już rok temu stale pogarszająca się sytuacja finansowa spółki Elewarr, przy negatywnej ocenie sprawowania przez prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru właścicielskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!