Nowe rozwiązania miały na celu zwiększenie limitu przychodów, po przekroczeniu którego rolnicy musieliby ustalać dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - do 300.000 euro w roku 2013 i 150.000 euro w 2014. 

Wg danych za 2008 r. ponad 35 tys. podatników prowadziło działy specjalne produkcji rolnej, natomiast za 2009 r. – ponad 32 tys. podatników. Łączna kwota dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wykazana w zeznaniach za 2009 r. wyniosła 327 897 tys. zł, w tym podatników ustalających dochód na podstawie norm szacunkowych - 240 025 tys. zł, ksiąg podatkowych - 87 872 tys. zł.

Średni dochód podatnika ustalającego dochód na podstawie norm szacunkowych wyniósł - 7,5 tys. zł, zaś na podstawie ksiąg podatkowych - 170,3 tys. zł.

Projekt zakładał także zwiększenie powierzchni upraw z powyżej 25 m kw. do powyżej 100 m kw. w przypadku upraw w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych, i upraw grzybów i ich grzybni, oraz z powyżej 50 m kw. do powyżej 150 m kw. dla upraw w tunelach foliowych ogrzewanych, a także zwiększenie rodzajów produkcji zwierzęcej: drobiu nieśnego z powyżej 80 sztuk do powyżej 100 sztuk, a także wylęgarni drobiu powyżej 100 sztuk.

Jeżeli chodzi o proponowane limity przychodu, to miały one wynieść odpowiednio: dla szklarni 1000 m kw. z kwiatami - 14 130 zł, dla kur rzeźnych 1800 zł, dla szklarni 1000 m kw. z warzywami 5250 zł, dla 5000 kur niosek - 20 025 zł oraz wiele innych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!