Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stanowi, że minister właściwy do spraw rolnictwa  corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, ustala maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

W 2014 roku maksymalne sumy ubezpieczenia mają wynosić (w nawiasie podane sumy obowiązujące w 2013 r.) dla:

1) 1 ha upraw rolnych:

a) 8400 (8100) zł – dla zbóż,

b) 8800 (9000) zł – dla kukurydzy,

c) 9200 (12 300) zł – dla rzepaku i rzepiku,

d) 37 300 (36 700) zł – dla chmielu,

e) 24 100 (26 500) zł – dla tytoniu,

f) 144 000 (83 000) zł – dla warzyw gruntowych,

g) 59 200 (55 600) zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h) 43 200 (50 000) zł – dla truskawek,

i) 35 700 (32 200) zł – dla ziemniaków,

j) 10 400 (12 200) zł – dla buraków cukrowych,

k) 16 700 (15 600) zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 18 000 (15 200) zł – dla bydła,

b) 10 500 (10 500) zł – dla koni,

c) 900 (820) zł – dla owiec,

d) 800 (800) zł – dla kóz,

e) 1900 (2000) zł – dla świń,

f) 53 (53) zł – dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 (65) zł – dla kaczek,

h) 250 (250) zł – dla gęsi,

i) 157 (142) zł – dla indyków,

j) 810 (760) zł – dla strusi.

Podobał się artykuł? Podziel się!