Jak wyjaśniło CIR, nowelizacja wprowadza dotychczas niewdrożone przez polskie przepisy definicje zawarte w Dyrektywie wodnej. UE wymaga również, by plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy miały formę aktu powszechnie obowiązującego, w Polsce - rozporządzenia rządu.

Jak zapowiadał wcześniej rząd tzw. masterplany, czyli kompleksowe dokumenty dotyczące m.in. ochrony przeciwpowodziowej, energetyki i transportu dla Odry i Wisły będą gotowe w sierpniu 2014 roku.

"Zmiany (nowelizacja - PAP) pomogą w pełni zrealizować przygotowanie planów strategicznych gospodarowania wodami w dorzeczach oraz planów inwestycyjnych związanych z bezpieczeństwem powodziowym czy rewitalizacją dróg wodnych" - podkreśliło ministerstwo środowiska.

CIR w komunikacie uzupełniło, że nowelizacja wprowadzi także przepis, który będzie wskazywał, że celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych, ekologicznych dla wód powierzchniowych, podziemnych, czy na terenach podmokłych.