Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany określają przede wszystkim cele tzw. nowego wyzwania, jakim jest gospodarka wodna ukierunkowana na retencję wodną. Zgodnie z rozporządzeniem, pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli w związku z realizacją operacji nastąpi zwiększenie zasobów wód powierzchniowych, glebowych, podziemnych lub nastąpi renaturyzacja cieków oraz obszarów podmokłych lub zostanie wyrównany i spowolniony spływ wód opadowych. Ponadto, w rozporządzeniu zwiększono poziom dofinansowania do 90 proc. w przypadku ww. operacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie na początku czerwca 2011 roku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!