Przestrzeganie zasad kultury rolnej, spełnianie wymogów związanych z ochroną środowiska oraz rejestracja i identyfikacja zwierząt gospodarskich, to zasady które rolnicy znają od dawna, choć nie zawsze się do nich stosują. Od tego roku nie przestrzeganie ich może oznaczać utratę części otrzymywanych dopłat bezpośrednich.
Zdaniem wiceministra rolnictwa Artura Ławniczaka większość gospodarstw nie będzie miała problemów z przygotowaniem planu określającego dostosowania gospodarstwa do zasady wzajemnej zgodności według wymogów unijnych. Gdyby jednak taki się pojawił, można poprosić o pomoc pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych czy nawet prywatną firmę doradczą.Za przygotowanie planu rolnik zapłaci tylko jedną piątą jego wartości, reszta będzie pochodziła ze środków unijnych. Ze wsparcia będą mogli korzystać rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie
Program zostanie uruchomiony pod koniec drugiej dekady tego roku. Wtedy też można będzie zwrócić się o odpłatną pomoc w sporządzeniu planu do Ośrodku Doradztwa Rolniczego lub firmy prywatnej.

Agrobiznes/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!