Wielu rolników już zapewne nie pamięta, że wiosną 2002 r. wypisywało ankietę z planem eliminacji uchybień weterynaryjnych w oborach. Wiedzieli wtedy, że wszystkie te niedociągnięcia będą musieli usunąć do końca tego roku, gdyż taki okres przystosowawczy dała nam Unia Europejska. I właśnie przyszedł czas próby. Kto zdąży, a komu się raczej nie uda?
Aby każdy rolnik miał jasność, od czego dokładnie będzie zależeć, czy po 1 stycznia 2007 r. będzie mógł sprzedawać mleko do mleczarni, Główny Inspektorat Weterynarii zebrał w jednej informacji wymagania ogólne, które muszą być spełnione przez gospodarstwo rolne. 

Ogólne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt

Surowe mleko powinno pochodzić od zwierząt, które:

  • nie wykazują żadnych objawów chorób zakaźnych przenoszonych na człowieka przez mleko;
  • znajdują się w ogólnie dobrym stanie zdrowia, nie wykazują objawów choroby, która mogłaby powodować zanieczyszczenie mleka, a zwłaszcza nie cierpią na żadną infekcję dróg rodnych objawiającą się wydzieliną, na zapalenie jelit z objawami biegunki i gorączką czy na rozpoznawalny stan zapalny wymion;
  • nie mają na wymionach żadnych ran, które mogłyby niekorzystnie wpływać na mleko;
  • nie otrzymywały żadnych niezatwierdzonych substancji czy produktów leczniczych i nie były poddawane nielegalnemu leczeniu (np. hormonami, sterydami, produktami leczniczymi wykreślonymi z rejestru);
  • w przypadku, gdy były poddawane leczeniu, zachowany został okres karencji zalecany dla danych produktów lub substancji (wymagana jest identyfikacja leczonych zwierząt);
  • pochodzą ze stad wolnych lub urzędowo wolnych od brucelozy;
  • pochodzą ze stad urzędowo wolnych od gruźlicy (bydło) lub, w wypadku innych gatunków zwierząt, ze stad poddawanych regularnym badaniom w ramach planu zwalczania tej choroby.