Ponadto, aby otrzymać atest na grzyby świeże bądź suszone należy otrzymać pozytywną decyzję od klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, który opisze w dokładny sposób paramtery danego zbioru grzybów. Atest grzybów świeżych obejmuje partię badaną, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10°C.

Nowe rozporządzenie minister zdrowia w zakresie grzybów określa: 1) wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby; 2) szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania grzybów oraz przetworów grzybowych; 3) wykaz i rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz wymagania, jakie muszą spełniać te przetwory; 4) warunki skupu, przechowywania i sprzedaży grzybów oraz wymagania technologiczne i warunki przetwarzania grzybów; 5) wzory atestów na grzyby świeże i grzyby suszone; 6) warunki i tryb uzyskiwania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, w tym ramowe programy kursów specjalistycznych; 7) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego do nadawania i pozbawiania uprawnień, o których mowa w pkt 6; 8) wzory świadectw klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!