Podczas dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach posłowie poruszyli sprawę rozwoju rolnictwa na terenach objętych planem Natura 2000.

- Chciałbym się dowiedzieć, czy po wejściu ustawy w życie zmieni się coś w tym kierunku, aby gospodarstwa rolne miały możliwość rozwoju – pytał Romuald Ajchler. - Dzisiaj są ogromne ograniczenia inwestycyjne, nie można wielu rzeczy budować, nie można meliorować łąk. Czy ta sytuacja ulegnie zmianie i czy będzie miał na to wpływ marszałek województwa?

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski.

- Ustawa nie dotyczy w żadnej mierze relacji między rolnictwem a obszarami Natura 2000, to nie jest materia tej ustawy. Dodać jednak trzeba to, co zawsze mówimy, że Natura 2000 i zadania ochronne powinny być tak skonstruowane, aby nie zakłócać ani rozwoju społeczno-gospodarczego, ani tym bardziej rozwoju rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!