Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt zmiany rozporządzenia z 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020.

Projekt przewiduje, że obsługę spraw związanych z tym poddziałaniem będą prowadziły oddziały regionalne ARiMR, a nie biura powiatowe, jak dotychczas przewidywano w rozporządzeniu. Podpisane rok temu rozporządzenie jeszcze ani raz się nie przydało – nabór wniosków kilkakrotnie opóźniono, ostatnio zapowiadany jest na I kwartał 2017 roku.

Więcej: Harmonogram PROW 2014-2020 zmieniony

Projekt jest konsekwencją zmian wprowadzanych nowelizowaną właśnie przez Sejm ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w tej ustawie przewidują, że obsługą wniosków zajmie się:

1. dyrektor oddziału regionalnego Agencji – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a–c (czyli rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:

a) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,

b) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

c) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw)

oraz pkt 9 (tworzenie grup producentów i organizacji producentów);

2)            kierownik biura powiatowego Agencji – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. e (czyli płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi), pkt 8 (inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów) oraz 10–12  (działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami).

Ministerstwo skierowało projekt rozporządzenia do konsultacji, dając na nie czas do 5 grudnia – co może świadczyć o zamiarze szybkiego ogłoszenia naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, zapowiadanego na I kwartał.

Projekt rozporządzenia w załączeniu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!