ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD GRANICY DZIAŁKI
Standardowe odległości od granicy działki, w jakich można wybudować dom nie uległy zmianie. Budynku nadal nie można usytuować w odległości mniejszej niż:
- 3 m, gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych;
- 4 m, gdy budynek zwrócony jest ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy.

Niektóre partie budynku mogą się jednak znaleźć bliżej granicy. Chodzi tu o okapy, gzymsy, balkony lub daszki nad wejściem, a także galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie lub rampy. Elementy te mogą być usytuowane w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką ( a więc odpowiednio od 0,2 do 1,7 m bliżej niż przewidywały to uprzednio obowiązujące przepisy). Jeśli natomiast mamy w dachu lub połaci dachowej otwory okienne zwrócone w stronę sąsiedniej działki, muszą być one w odległości 4 m od granicy tejże działki.
Należy także zauważyć, iż na mocy § 12 ust. 7 wspomnianego rozporządzenia, nie ustala się odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu. Tak więc zarówno piwnice czy garaże podziemne mogą znajdować się tuż przy granicy działki sąsiadującej.

MNIEJSZE ODLEGŁOŚCI OD GRANICY DZIAŁKI
Najbardziej znacząca zmiana przepisów dotyczy możliwości usytuowania budynku bliżej granicy działki niż ww. 3 m ( dla ściany bez okien i drzwi) lub odpowiednio 4 m (dla ściany z oknami i drzwiami). Przy wąskich działkach było to kwestią wysoce problematyczną, gdyż architekt miał bardzo trudne, a często niemożliwe zadanie zaprojektowania budynku o odpowiednich wymiarach.

Podobał się artykuł? Podziel się!