W obecnym brzmieniu ustawy określone są zasady importu z państw trzecich towarów pochodzenia roślinnego, które są zgodne z przepisami UE, a w szczególności z dyrektywą 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. Zaproponowany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy dotyczył ograniczenia wwozu przez wyznaczone punkty graniczne jedynie towarów podlegających obowiązkowi kontroli fitosanitarnej. Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które podlegają kontroli fitosanitarnej oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione, byłby wydawany w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa. Dla pozostałych towarów możliwy byłby import przez przejścia graniczne niebędące punktem wwozu.

Artykuł, który został zamieszczony na portalu Farmer.pl został napisany na podstawie transmisji z posiedzenia Komisji. Podczas przedstawiania uzasadnienia projektu ustawy omówiony został wpływ nowelizacji na gospodarkę kraju. Prezentacja ta nie była jednoznaczna z brzmieniem uzasadnienia projektu ustawy. Na posiedzeniu Komisji stwierdzono, iż nowelizacja ustawy zapewni "wzmożoną kontrolę sanitarną na przejściach granicznych/wwozu", zapewni "zwiększone bezpieczeństwo, że nie będą sprowadzane z państw trzecich produkty o wątpliwym pochodzeniu". Podkreślono, że „Proponowana nowelizacja ma doprowadzić do zrównania polskiego prawa ze stosowanym w UE. Nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów, natomiast na pewno i budżet państwa i budżety środowisk samorządowych ulegną wzbogaceniu o opłaty portowe i o opłaty celne, a także dadzą szanse na zwiększenie zatrudnienia, nie tylko w miejscach przejść granicznych, ale również i w miejscach produkcji/wykorzystywania do produkcji komponentów sprowadzanych z poza obszaru UE". Kontekst wypowiedzi został zamieszczony w tekście artykułu.

W dalszej części artykułu zdanie „Dodatkowo PIORIN nałożyła na podmioty kary pieniężne" i wyraz „dodatkowo" zostało nieprawidłowo zrozumiane, gdyż na wstępie akapitu w artykule podano do informacji, że „problem dotyczy nie otrzymywania przez rolników dopłat do zakupu materiału siewnego..." oraz „powodem zaistniałego stanu jest to, że przedsiębiorcy i inne podmioty sprzedające nie wpisali i nie zarejestrowali do ewidencji swojej działalności, co skutkuje zablokowaniem dotacji dla rolników". Słowo „dodatkowo" w dalszej części tekstu wskazuje jedynie, że innym (dodatkowym) skutkiem zaistniałej sytuacji jest to, że PIORIN nałożyła kary pieniężne na podmioty gospodarcze, które nie zgłosiły Inspekcji zamiaru prowadzenia obrotu materiału siewnego. Pieniężna kara nałożona przez PIORIN nie obejmuje rolników.

Zamieszczone w tekście wyrażenia „zarejestrowali do ewidencji" zamiast „nie zgłosiły" wynikały z używania na przemiennie tych sformułowań podczas transmisji z posiedzenia Komisji.

Podobał się artykuł? Podziel się!