Pomimo wyrażenia przez Komisję Rolnictwa poparcia dla poprawki przedłużającej na 3 lata finansowanie organizacji rolników w strukturach unijnych, Sejm wyraził zgodę na przedłużenie go tylko na bieżący rok.

Głosowanie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw stało się okazją do wymiany zdań na temat stanu organizacji i związków reprezentujących rolników.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że opinia Ministerstwa Rolnictwa – które, przypomnijmy, opowiedziało się za przedłużeniem dofinansowania tylko na rok – to kuriozum.

- Czy serwilizm organizacji wobec ministra i jego partii ma uzależniać zgodę na finansowanie? – pytał poseł. – Chodzi o gwarancję działalności i realizację zobowiązań, dłuższych niż rok.

Poseł Cezary Olejniczak pytał z kolei, jaki jest stan związków rolników. Frekwencja wyborcza w wyborach do izb to zaledwie 2-3 proc. Jaki jest stan związków zawodowych rolników? Jak wygląda na dziś sprawa rozliczenia dotacji? Jak dodał, „na polskiej wsi zrobił się ruch”, ścierają się PSL i Solidarność RI. – Jaki jest stan rolniczych związków zawodowych? – pytał poseł ministerstwo rolnictwa.

Odpowiedział minister Stanisław Kalemba.

Stwierdził, że treść opinii ministerstwa, popierającej przedłużenie dofinansowania tylko na rok, została uzgodniona z przewodniczącymi polskich organizacji działających w COPA COGECA. Chcą oni zgodnie uregulowania zasad tylko na rok 2014 – w związku z tym takie jest też stanowisko ministerstwa.

- Rząd Donalda Tuska jest za silną reprezentacją rolniczą w Brukseli w tak ważnym sektorze – stwierdził minister.

Dodał, że organizacje rolników są niezależne, samorządne, rząd szanuje ich udział w pracach i wyrażane stanowisko.

Po tej wymianie zdań poprawka przedłużająca dofinansowanie na 3 lata została odrzucona (za jej przyjęciem: 211, przeciw 225), przyjęto poprawkę przedłużającą dofinansowanie tylko na rok bieżący.

Posłowie byli poruszeni takim obrotem sprawy.

Ponownie głos zabrał poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Stwierdził, że niewłaściwe dysponowanie środkami przez KZRKiOR stało się powodem do debaty o tych środkach.