To następstwo przyjęcia przez Komisję Europejską zmian w PROW. Zmiany dotyczą programów:

- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - określono limity pomocy dla projektów dotyczących infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk;

- „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" - realizowane będą projekty dotyczące gospodarki wodnej (retencja), określono limity do przyznania pomocy na ten cel;

- „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" - tu z kolei uchylono limity do przyznania pomocy, zmierzając do pełnego wykorzystania pozostających jeszcze środków;

- „Modernizacja gospodarstw rolnych" - określono limit dla województwa podkarpackiego dla planowanego naboru w 2012 r., w związku z niewykorzystaniem limitu środków do przyznania pomocy w tym województwie w naborze w 2011 r.

Zamiast - jak dotąd - określania konkretnej daty dla kursów wymiany euro na złote, instytucje przyznające pomoc przed jej przyznaniem wyliczą wysokość pozostających jeszcze do zakontraktowania środków. Ma to zagwarantować wykorzystanie środków w pełnej wysokości.

Podobał się artykuł? Podziel się!