Sąd Rejonowy w Pile zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy zgodny z Konstytucją jest zapis w ustawie o ochronie przyrody, który uzależnia odpowiedzialność skarbu państwa za szkody wyrządzone przez bobry od zaistnienia ich wyłącznie w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim – pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Wątpliwość powstała po tym, jak z pozwem o odszkodowanie za szkody wystąpili właściciele działki rekreacyjnej.  Z ustawy o ochronie przyrody wynika możliwość uzyskania odszkodowania tylko w przypadku, gdy szkody zaistniały w gospodarstwach rolnym, leśnym i rybackim. Fakt, że w przepisach szczególnych uregulowano sprawę, wyklucza możliwość ubiegania się o odszkodowanie na zasadach ogólnych. Konstytucja z kolei nie pozwala na różnicowanie ochrony własności ze względu na kryterium podmiotowe. Stąd wątpliwości Sądu Rejonowego w Pile, o których pisze „Rzeczpospolita”.

Podobał się artykuł? Podziel się!