Poseł Grzegorz Sztolcman (PO) zapytał:
- Od pewnego czasu mówi się o możliwości utworzenia jurajskiego parku narodowego. Ten czas to już prawie 20 lat. Park miałby się znajdować na terenie gmin Janów, Olsztyn, Niegowa oraz Żarki, położonych w okolicy Częstochowy. W tej chwili w wymienionych gminach znajduje się Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.
Ponieważ samorządy „są sceptyczne" co do utworzenia parku, poseł zapytał ministra środowiska o plany tego dotyczące.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski powiedział, że jest obywatelski projekt zmiany jednego artykułu z ustawy o ochronie przyrody: - Ten artykuł dotyczy zmiany zapisu, na podstawie którego samorządy musiały wyrazić zgodę na utworzenie parku narodowego na danym terenie. Jest to obywatelski projekt ustawy, zgłoszony przez grupę 250 tys. Polaków bezpośrednio do marszałka Sejmu i w takim trybie jest rozpatrywany. Ten projekt, tak jak powiedziałem, dotyczy zmiany tylko jednego artykułu, w którym obowiązkowa zgoda zmieniana jest na opiniowanie w zakresie utworzenia parku, nie dotyczy natomiast art. 7 ust. 2 mówiącego o tym, że również właściciel nieruchomości musi wyrazić takową zgodę bądź, jeżeli jest do tego jakaś wspólna przesłanka, może być ta nieruchomość za odpowiednim odszkodowaniem wywłaszczona na cele publiczne. W tym przypadku samorząd, gdyby park narodowy miał być ustanowiony na jego nieruchomości, bądź osoby prywatne, gdyby park narodowy był na ich nieruchomościach, musieliby wyrazić zgodę.


Losy ustawy są w rękach posłów, natomiast minister zapewniał, że parki mogą być szansą na rozwój, a nie stanowić utrudnienie:
- Bardzo często słyszę opinie samorządowców, że parki narodowe są dla nich problemem, a nie dostrzegają albo nie chcą jeszcze dostrzegać wszystkich korzyści, jakie stwarzają parki narodowe. Bardzo często przy parkach narodowych rozwija się bardzo mocno turystyka i agroturystyka. Znam takie parki, do których co roku przyjeżdża ponad milion osób, przyjeżdżają ludzie szukający miejsc do zakwaterowania, korzystający z usług lokalnych gastronomików itd. To jest ogromny rynek, to jest również ogromna szansa dla gmin i ludności lokalnej na stworzenie doskonałych miejsc pracy, szansa na rozwój. Warto także pod takim kątem patrzeć na tworzone albo już istniejące parki narodowe. (...) Natomiast samorządowcy nie dostrzegają korzyści związanych z promocją i przyciąganiem turystów w kontekście funkcjonowania parków narodowych. To jest, nie ulega najmniejszej wątpliwości, wielki atut, jeśli chodzi o rozwój gmin, choć w Polsce ciągle jeszcze jakby niedostrzegany. Warto nad tym się zastanowić.
Stanisław Gawłowski podkreślił, że żeby park powstał - nawet po przyjęciu zapisów wynikających z obywatelskiego projektu ustawy - muszą być pieniądze na jego utworzenie, więc nie jest łatwo tworzyć nowy park.
- Niemniej zachęcam bardzo do pozytywnego myślenia o parku, a nie do strachu, lęku, bo on jest absolutnie niczym nieuzasadniony - zakończył wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!