Art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o paszach zakłada, że Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt  pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Zakaz ten miał wejść w życie 2 lata od przyjęcia ustawy, czyli w 2008 r. Ustawa z 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 899) zmieniła jednak termin wejścia w życie tego zakazu na dzień 1 stycznia 2013 r.

Poselski projekt, nad którym będzie obradował Sejm, przedłożyli Sejmowi posłowie z PO: Leszek Blanik,  Borys Budka,  Artur Dunin, Zenon Durka, Andrzej Gałażewski, Roman Kaczor, Małgorzata Kidawa-Błońska, Domicela Kopaczewska, Leszek Korzeniowski, Iwona Kozłowska, Marek Krząkała, Józef Lassota, Dorota Niedziela, Tomasz Piotr Nowak, Krystyna Poślednia, Wojciech Saługa, Waldemar Sługocki, Tomasz Smolarz, Wiesław Suchowiejko, Bożena Szydłowska, Marcin Święcicki, Piotr Tomański, Marek Wojtkowski, Jerzy Ziętek.

Proponują oni, aby zmienić art. 65 ustawy o paszach, dotyczący wejścia w życie artykułu 15, dotyczącego wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Teraz Art. 65 miałby określać termin wejścia w życie art. 15 ust. 1 pkt 4 „z dniem 1 stycznia 2017 r.”.

Należy podkreślić, że inne kraje Unii Europejskiej nie wprowadziły zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Na obszarze Unii Europejskiej jest prowadzony obrót paszami GM uznanymi za bezpieczne w świetle wspólnotowych uregulowań prawnych i wpisanymi do wspólnotowego rejestru żywności i pasz GM. Należy podkreślić, że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o paszach w obecnym brzmieniu jest niezgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej regulującym kwestie organizmów genetycznie zmodyfikowanych – podano w uzasadnieniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!