Obecny zarząd PMB Białystok zapewnia, że usiłował ratować sytuację – bezskutecznie. Firma miała zadłużenie, nie uzyskała zgody na proponowane działania, które miały poprawić opłacalność.

W końcu maja podjął więc decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W ocenie Zarządu przeprowadzenie tego postępowania daje realną szansę na uratowanie Spółki, w tym i miejsc pracy. Zarząd liczy, że Wierzyciele Spółki zaakceptują zaproponowane warunki układu, a tym samym przyczynią się do kontynuowania działalności operacyjnej, co da im możliwość odzyskania znacznej części wierzytelności.

Podlaska Izba Rolnicza informuje, iż w związku  z ogłoszeniem upadłości układowej przez  spółkę PMB  Białystok, pracownicy Biur Powiatowych PIR będą świadczyć nieodpłatną pomoc przy składaniu wniosków do Sądu o odzyskanie wierzytelności od spółki PMB Białystok.

Podobał się artykuł? Podziel się!