Uzgadniane jest rozporządzenie ministra rolnictwa, obniżające stawkę płatności dodatkowej za 2015 r.

Więcej: Konieczność zwrotu do 2,7 zł z płatności dodatkowej odebranej za 2015 r.

ARiMR wyliczyła, że powierzchnia zgłoszona do płatności dodatkowej jest większa, niż podawano wcześniej – aby koperta finansowa na tę płatność nie została przekroczona, konieczne jest właśnie obniżenie stawki.

Maksymalnie 2,70 zł – tyle powinien zwrócić rolnik, który odebrał płatność dodatkową za 2015 rok na cały przysługujący areał, tj. 27 ha. Stawka będzie teraz zredukowana o 0,10 zł na ha, czyli współczynnik redukcji wyniesie 1,61, a nie 1,51, jak zapowiadano i postanowiono, zmniejszając już raz tę płatność rok temu. Pierwotnie płatność wyliczono na 171,73 zł na ha.

Czy oznacza to, że rolnik zwróci nadpłatę?

Tak wynikało z projektu rozporządzenia, który zakładał wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego, dotyczącego zwrotu.

Jak będzie wyglądał zwrot po  zmniejszeniu płatności dodatkowej? Czy nadpłata zostanie potrącona z  kolejnych należności, czy rolnik będzie ją wpłacał do ARiMR? Ile  kosztuje takie przeliczenie dopłat? – zapytałam w MRiRW.

Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że ARiMR nie będzie występowała o zwrot przez rolników nadpłaconych kwot z tytułu płatności dodatkowej za 2015 r.:

„Obecnie procedowany projekt rozporządzenia nie zakłada zwrotu przez rolników nadpłaconych kwot z tytułu płatności dodatkowej za 2015 r. W dniu 13.01.2017 r. projekt ten został przesłany do uzgodnienia m.in. z Ministrem Rozwoju i Finansów.

Zgodnie natomiast z wyjaśnieniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przekazanymi w toku uzgodnień I wersji projektu rozporządzenia, maksymalna kwota do odzyskania wyniosłaby ok 769 tys. zł. Jednocześnie ARiMR oszacowała, że w przypadku odzyskiwania same koszty związane z wysyłką decyzji wyniosłyby ok. 5 mln zł.”

Zatem - jak wynika z pisma, na które powołuje się ministerstwo - ARiMR zaproponowała zastosowanie art. 7 ust. 3 rozporządzenia UE nr 809/2014, zgodnie z którym „Obowiązek zwrotu nie ma zastosowania, jeżeli dana płatność została dokonana na skutek pomyłki właściwego organu lub innego organu oraz jeśli błąd nie mógł zostać wykryty przez beneficjenta w zwykłych okolicznościach”.