W skierowanym do konsultacji projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wracają płatności do sadów ekologicznych, które – co się podkreśla: jeszcze – nie owocują.

Jak podano, oczekiwana jest zgoda KE na wprowadzenie tej zmiany PROW. Ma ona wpłynąć w lutym. Umożliwi otrzymywanie płatności za nowe nasadzenia – wskazuje MRiRW.

Projekt rozporządzenia przygotowany w związku z tym zakłada rezygnację z wymogu dotyczącego uprawiania gatunków drzew owocowych jedynie w okresie owocowania lub krzewów owocujących. W zamian zaproponowano  nowe wymogi dotyczące jakości sadzonek do nowych nasadzeń.

Ma to być odpowiedzią na przedstawione przez KE w trybie roboczym zastrzeżenia do modyfikacji PROW, wynikające z obawy, że efektem zmiany będzie wsparcie plantacji niskiej jakości i nieproduktywnych.

Przewidywane nowe wymogi dotyczą:

- obowiązku corocznego usuwania chwastów

- użycia do nasadzeń materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC.

Aby umożliwić zweryfikowanie, czy do nasadzeń użyto roślin odpowiedniej kategorii, rolnik ma składać oświadczenie o „kategorii” uprawianych drzew i krzewów i kopie dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału siewnego.

Możliwość pobierania płatności tylko do owocujących sadów ekologicznych wprowadzono w 2014 r., po kontroli NIK i zastrzeżeniach dotyczących braku efektów prowadzenia tych kosztownych upraw.

Więcej o projekcie rozporządzenia: Zmiany w „Rolnictwie ekologicznym” z PROW

Więcej o płatnościach do sadów ekologicznych:

Obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące programów rolnośrodowiskowych

NIK: rolnicy sadzili drzewa tylko po to, by zdobyć fundusze UE

Podobał się artykuł? Podziel się!