Projekt nowelizacji rząd przyjął 24 stycznia.
Płatności do tytoniu mają przysługiwać rolnikom, którzy w danym roku spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożyli wniosek o jej przyznanie, a ponadto zawarli umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji w ramach umów na jego uprawę (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

Na ten cel planuje się przekazywać ok. 30 mln euro rocznie z budżetu UE (w latach 2012-2013). Wysokość stawek płatności będzie różna dla różnych grup odmian tytoniu i ma zależeć od jakości surowca tytoniowego.

W procesie realizacji płatności do tytoniu będą uczestniczyć: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedzialna m.in. za naliczanie oraz wypłatę płatności do tytoniu) oraz Agencja Rynku Rolnego (odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli jakości surowca tytoniowego w punktach jego odbioru).

Skierowanie odrębnego wsparcia do rolników uprawiających tytoń pozwoli złagodzić zmiany, które zachodzą w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od 2003 r. Chodzi o całkowite odłączenie płatności od produkcji i zakończenie stosowania krajowych płatności uzupełniających od 2013 r. Nowe regulacje umożliwią także utrzymanie konkurencyjności surowca tytoniowego produkowanego w Polsce w stosunku do krajów unijnych, które już wprowadziły podobne rozwiązania - uzasadniał przyjęcie nowelizacji rząd.
Ponadto projekt nowelizacji zmienia zasady przyznawania płatności do owoców miękkich (malin i truskawek). Od 2012 r. przybiorą one formę płatności niezwiązanych z produkcją. Taka płatność będzie przysługiwała rolnikom, którzy uzyskali przejściowe płatności do owoców miękkich w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013.

Nowelizacja ustawy o płatnościach bezpośrednich była przez Sejm przeprowadzona w ciągu trzech dni.
Zdaniem wielu posłów, to za krótko, aby poznać treść ustawy i odpowiedzialnie nad nią debatować.
- Tak się traktuje polskiego rolnika - mówił Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. - To jest ustawa ważna dla rolników, a nas się stawia pod ścianą, bo albo ją uchwalicie wciągu jednej doby, albo rolnicy nie dostaną dopłat.  Na konsultacje organizacje rolnicze miały tydzień. I to jaki tydzień? Dostały projekt 22 grudnia. Tydzień ze świętami. I to miały być konsultacje. 45 organizacji dostało tekst.