Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zapewnienia pełniejszej ochrony prawnej osobom ubiegającym się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się z argumentacją przedstawioną w odpowiedzi Ministra Rozwoju Regionalnego na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika dotyczące problemów związanych z udziałem osób fizycznych w konkursach organizowanych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pomocy publicznej de minimis - czytamy.

- Kwestie dotyczące statusu osób fizycznych biorących udział w konkursach, a także przebiegu postępowania oraz procedury weryfikacyjnej powinny być uregulowane w aktach prawa powszechnie obowiązującego. Uregulowanie w Zaleceniach Instytucji Zarządzającej możliwości "odwołania się" uczestnika projektu od oceny jego biznesplanu budzi uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej co do zapewnienia tym osobom skutecznej ochrony prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ponowne przedstawienie stanowiska w sprawie”.

Jak podkreśla Irena Lipowicz, rozstrzygnięcie wątpliwości jest szczególnie ważne wobec bliskiego rozdziału środków dostępnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!