Ustawa z 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju ustaliła w art. 7, że byli właściciele lub ich spadkobierców otrzymają rekompensaty z tytułu utraty własności tych zasobów. Zapis stwierdza jednoznacznie, że wypłaty będą pochodziły ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów. Mimo upływu 9 lat, takich przepisów jednak nie ma.

Zainteresowani odszkodowaniami zaczęli składać wnioski w sprawie odszkodowań do Ministra Skarbu Państwa. Ten jednak zwrócił je adresatom. W odpowiedzi na to, wnioskodawcy wnieśli sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał korzystne dla nich wyroki. Minister złożył skargi kasacyjne od wszystkich orzeczeń do Naczelnego Sądu Administracyjnego który po rozpatrzeniu pierwszej z nich uchylił zaskarżony wyrok WSA.

NSA uzasadnił wyrok stwierdzając, że sporny art. 7 ustawy nie stanowi podstawy prawnej i kompetencyjnej do rozpoznawania wniosków o rekompensatę przez organ administracji publicznej jakim jest MSP. Rozstrzygnięć w powyższej sprawie należy szukać w sądach powszechnych.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!