PRZEGLĄD PRASY: Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1)     dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2)     dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Źródło: Gazeta Prawna

Podobał się artykuł? Podziel się!