Minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zawiera on m.in. zapisy dotyczące dzika. I tak w planach łowieckich miałaby być podawana minimalna, a nie optymalna, liczba dzików (chodzi o niedopuszczenie do powstania niszy, a utrzymanie stałego niskiego poziomu populacji). Plany te nie uwzględniałyby ubytków zwierzyny wynikających z odstrzału sanitarnego (w sytuacjach kryzysowych pozyskiwana będzie większa liczba zwierzyny). Podejrzenie choroby ma być podstawą do zmiany rocznych planów łowieckich.

Minister środowiska przygotował też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – polowania na dziki miałyby trwać cały rok w całym kraju. W uzasadnieniu podano, że zniesienie okresów ochronnych i umożliwienie polowań przez cały rok to najlepszy sposób na redukcję dzików. Takie rozporządzenie w woj. podlaskim funkcjonowało na mocy rozporządzenia z 17 grudnia 2014 r.

Z kolei projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz dopuszcza możliwość używania podczas polowań na dziki na obszarach objętych ASF urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Ponadto umożliwia prowadzenie jednocześnie w jednym obwodzie polowania indywidualnego i zbiorowego.

Rozporządzenia mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, opiniując te projekty, wskazała na potrzebę wprowadzenia do projektów zapisu, „który pozwoli, aby w sytuacji, gdy koło łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny oraz w sytuacji, kiedy na terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a nie będący w tym kole łowieckim mieli prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono odstrzał sanitarny.” Ponadto zaproponowano polowania na gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego, a na gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia. KRIR chce też uszczegółowienia zapisu o całorocznych polowaniach na dzika przez nadanie następującego brzmienia: „dziki (bez względu na wiek i płeć) - przez cały rok”.

Zaproponowano też wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia i rozpowszechnione gatunki krukowatych

Podobał się artykuł? Podziel się!