W ustawie z 18 października 2006 o wyrobie wyrobów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zmieniono brzmienie ust. 1 w art. 38, inaczej niż dotąd definiując „Polską Wódkę": „Polska Wódka/Polish Vodka to wódka wyprodukowana i butelkowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia lub owsa albo ziemniaków, uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) która nie zawiera dodatków innych niż woda albo
2) której nadano dominujący smak, inny niż smak surowców zastosowanych do jej produkcji, oraz która zawiera naturalne środki aromatyczne, lub w szczególnych przypadkach barwniki, a maksymalny poziom cukru wyrażonego jako cukier inwertowany nie może przekraczać 100 gramów na litr czystego alkoholu; wódka ta może być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych".

Polska uzyskała ochronę oznaczenia „Polska Wódka/Polish Vodka". Proponowana definicja ogranicza zakres surowców, z których może być produkowana, do tradycyjnie stosowanych na terytorium Polski do produkcji wódki. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!