Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu o wyjaśnienia w tej sprawie wystąpił poseł Jan Łopata z PSL.

-  Zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami celnymi ustalone są kontyngenty bezcłowe dla poszczególnych państw i grup państw – mówił poseł Jan Łopata. - Kontyngent dla państw Unii Europejskiej został określony na poziomie 10 tys. t i obowiązuje w okresie od 13 września 2010 r. do 12 września 2011 r. Według informacji, które posiadam z 6 czerwca br., wykorzystano niewiele ponad 15 proc., a do wykorzystania pozostało jeszcze ponad 8400 t. Kolejny kontyngent zostanie ustalony na okres od 13 września 2011 r. do 12 września 2012 r. Problem polega na tym, że do krajów Unii Europejskiej zalicza się wyłącznie piętnastkę – 15 państw, czyli państwa członkowskie Unii Europejskiej przed jej poszerzeniem w 2004 r., a pozostałe państwa Unii Europejskiej, w tym właśnie Polska, objęte są inną kwotą kontyngentu, jako tzw. pozostałe państwa, tam ten kontyngent wynosi tylko 3 tys. t i jest wykorzystany już w ponad 96 proc., pozostało tylko 117 t.

Jak podkreślił poseł, w krajach starej Unii produkcja zanika, natomiast w Polsce produkuje się ok. 35 tys. ton i 60 tys. rodzin plantatorskich utrzymuje się z tej produkcji. Czy wobec tego podjęto jakieś kroki, aby zmienić sytuację? - pytał poseł.

Minister Jarosław Wojtowicz potwierdził te informacje. Powiedział, że kontyngent został ustalony „bardzo dawno temu”. Zapowiedział interwencję:

- Z przekazanych informacji wynika, że temat kwot tytoniowych nie był poruszany przez Komisję Europejską, dlatego też Ministerstwo Rolnictwa   i Rozwoju Wsi zwróciło się do Ministerstwa Gospodarki – w sprawach handlowych międzynarodowych właściwy jest minister gospodarki – i pierwszy ruch został wykonany przez przedstawiciela tego ministra już 19 lipca 2011 r. na posiedzeniu grupy roboczej Komitetu Doradczego do Spraw Dostępu do Rynku. Niezależnie od tego na wrześniowym lub październikowym spotkaniu Komitetu Zarządzającego do Spraw Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych temat ten też zostanie podniesiony. Z kolei  w tym komitecie Polska jest reprezentowana przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie ustaleń tych dwóch grup roboczych na forum unijnym zostanie wystosowane do Komisji Europejskiej odpowiednie wystąpienie, dzięki któremu, mamy nadzieję, Komisja podniesie sprawę równego traktowania wszystkich 27 państw członkowskich przez Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o tę taryfę. Jak mówiłem, rozmowy na poziomie grup roboczych już zostały podjęte. Sądzę, że jesienią, we wrześniu–październiku powinny zostać podjęte przez Komisję Europejską na skutek naszych wystąpień rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie są to rozmowy na poziomie grup roboczych.