Program pomocy dla rolników jest niezależny od przysługującego z pomocy społecznej.
- 26 lipca uruchomiliśmy program pomocy społecznej dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, program socjalny, po 5 tys. zł na jedno gospodarstwo - mówił minister Marek Sawicki. - Wystarczy, żeby jedna osoba zajmowała się całkowicie rolnictwem, więc była ubezpieczona w KRUS. Do udzielenia tej pomocy nie będzie wymagana opinia czy wywiad środowiskowy ośrodka pomocy rodzinie. Do tej pomocy będą wymagane protokóły komisji szacujących straty. Chcę także powiedzieć, że dla rolników uruchomiony jest program kredytu preferencyjnego z oprocentowaniem 0,1 proc., a także trwa nabór wniosków w ramach nowego działania uruchomionego w ubiegłym roku w związku z powodzią, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarstwa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 300 tys. zł na jedno gospodarstwo przy założeniu, że poziom wsparcia w tym programie nie może wynieść więcej niż 130 proc. wartości poniesionych strat i udział własny rolnika w tym programie wynosi 10 proc. Jest to program na odtworzenie działalności rolniczej. Ciągle podkreślam, że programy, które są przygotowane z resortu rolnictwa, nie mają charakteru programów odszkodowawczych. Są to programy z jednej strony socjalne, chodzi o 5 tys. zł na gospodarstwo, natomiast z drugiej strony są to programy na uruchomienie, odtworzenie działalności rolniczej, jaka została zniszczona w wyniku tych klęsk żywiołowych. Chcę także powiedzieć, że obowiązują te same zasady jak w poprzednich latach w zakresie możliwości ubiegania się o odroczenia, umorzenia lub ulgi, jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jak również kwestie związane z podatkiem gruntowym czy też należnościami wobec agencji nieruchomości rolnych. Tak że te programy, działania zostały już uruchomione. Wiemy, że w tej chwili trwają prace komisji szacujących straty. Instrukcja, informacja w zakresie protokołów strat została wysłana do wszystkich wojewodów. Podkreślamy, że straty muszą dotyczyć zarówno majątku trwałego, jak bieżącej działalności, produkcji rolniczej.