Wskazano, że reprezentacja interesów polskiego rolnictwa wyraża się przede wszystkim poprzez przedstawicielstwo polskich organizacji rolniczych w statutowych organach COPA i COGECA - dwóch największych organizacji rolników w Unii Europejskiej mających wpływ na decyzje Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, a także w organach innych organizacji np. CEJA (Europejska Rada Młodych Rolników).

Polskie organizacje rolnicze w latach 2008-2013 otrzymują dofinansowanie kosztów związanych z ich uczestnictwem w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w formie dotacji celowej, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Środki finansowe z tytułu dotacji celowej przekazuje organizacjom rolniczym Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W 2011 r. z dofinansowania korzystały następujące organizacje rolnicze: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Łącznie organizacje wykorzystały 4.131.099,11 zł.

W dyskusji padały zastrzeżenia dotyczące podziału puli środków na funkcjonowanie poszczególnych organizacji, zarzucano niesprawiedliwy podział, z drugiej strony argumentowano, że korzystanie z tych środków to przywilej, a nie konieczność. Postulowano o stworzenie jednego biura w Brukseli, tym sposobem można by wygenerować oszczędności. Dyskutowano także nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i izbach rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!