Ten przyjęty w 2009 r. dokument przedstawia strategię państwa dotyczącą polskiej energetyki, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Aktualizując go przyjęto m.in. założenie, by Polska wykorzystywała maksymalnie zasoby własne - stąd utrzymanie dominującej roli energii z węgla w miksie energetycznym oraz rosnące znaczenie gazu - w tym i łupkowego, a także planowany udział energii z elektrowni jądrowej.

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe - tzw. "3x20 proc.", tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. całkowitego zużycia energii w UE.

Ministrowie wysłuchali ponadto informacji resortu gospodarki na temat realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski w ramach tzw. Semestru Europejskiego 2013. Semestr Europejski to cykl, podczas którego koordynuje się politykę gospodarczą i fiskalną w UE. Jego najważniejsza część przypada na pierwszych sześć miesięcy w roku.

Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. Dzięki temu semestr ma zapewnić zdrowe finanse publiczne, sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, zapobiegać nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE.

Na wczorajszym posiedzieniu rząd zajął się ponadto projektem uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego". Trzecia już edycja programu ma objąć lata 2014-18. Program dotyczy m.in. kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego, oceny występowania chorób odzwierzęcych oraz szkoleń dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!