Odpowiednie przepisy prawa krajowego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych) przestały obowiązywać z dniem 2 lutego 2011 r. Nowe przepisy Załącznika nr II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności zaczną obowiązywać obligatoryjnie dopiero od 1 czerwca 2013 roku.

- Stan ten spowodował lukę prawną, która sprawia, że polscy przedsiębiorcy ponoszą niezawinione przez siebie straty – czytamy w dezyderacie komisji skierowanym do premiera. -  Utrzymywanie niedostosowania polskich przepisów prawnych w tym zakresie, nie wymuszone przepisami UE ani ochroną jakichkolwiek wartości lub czyichkolwiek praw, skutkować będzie utratą realizowanych kontraktów produkcyjno-handlowych, jak i oferty produkcyjnej dla specyficznych grup odbiorców, np. diabetyków, stratami z tytułu konieczności stosowania innych, droższych substancji, niż używane dotychczas. Sytuacja ta prowadzi do zmniejszenia wpływów podatkowych państwa oraz grozi utratą miejsc pracy w sektorze wyrobów winiarskich.

W dezyderacie podkreślono, że polscy przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości stosowania substancji dodatkowych, które cały czas mogą być używane przez ich europejskich konkurentów.

Podejmowane przez posłów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi próby rozwiązania luki prawnej, ze względu na niezrozumiałe i szkodliwe dla polskiej gospodarki zaniedbania ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, nie przyniosły rezultatu – podkreślili posłowie. - Należy dodać, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitorujące harmonizację prawa krajowego z przepisami unijnymi widzi możliwość wcześniejszego stosowania substancji dodatkowych, przed terminem wejścia w życie przepisów Załącznika nr II do Rozporządzenia 1333/2008.

W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskuje o podjęcie działań prowadzących do skoordynowania prac poszczególnych resortów i podległych im instytucji, w celu niezwłocznego wyeliminowania dyskryminacji polskich przedsiębiorców w branży winiarskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!