Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego posiedzenia Sejmu o informację rządu na temat stanowiska rządu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020 z uwzględnieniem celów wspólnej polityki rolnej, wysokości dopłat bezpośrednich w poszczególnych państwach Unii Europejskiej oraz miejsca rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w przyszłej polityce spójności na lata 2014–2020 w świetle pakietu rozporządzeń dotyczących polityki spójności.

Marszałek Ewa Kopacz podała ten wniosek pod głosowanie W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, który – przypomnijmy - brzmi: Wnioski nieuwzględnione przez Marszałka Sejmu, o których mowa w ust. 3 (czyli wnioski o uzupełnienie porządku dziennego zgłoszone przez kluby, koła oraz grupy co najmniej 15 posłów, przedstawione Marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu), stają się przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sejm w terminie nieprzekraczającym czterech miesięcy od dnia ich złożenia.

Głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań.

Za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację rządu RP na temat stanowiska rządu RP w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020 oddało głos 193 posłów, przeciwnego zdania było 230 posłów, posłów wstrzymujących się od głosu nie było.

Podobał się artykuł? Podziel się!