Komisja uznała za niezadowalające odpowiedzi na dezyderaty:

- nr 2 w sprawie pomocy ekonomicznej dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską wymarznięć w 2012 r.,

- nr 4 w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.,

- nr 5 w sprawie planowanej zmiany dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych,

- nr 6 w sprawie rolników pokrzywdzonych przez nieuczciwych kontrahentów,

- nr 7 w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie,

- nr 8 w sprawie sytuacji na rynku chmielarskim.

Dezyderat jest rodzajem aktu prawnego zawierającego oficjalnie wystosowywane postulaty lub życzenia kierowane przez jedną instytucję do drugiej. W razie uznania  odpowiedzi za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.

Podobał się artykuł? Podziel się!