Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie, wnioskując, aby w części budżetowej - 83 Rezerwy celowe, poz. 50 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, kwotę 6000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zdań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych zwiększyć o 10.000 tys. zł w ramach zaplanowanej kwoty 210.000 tys. zł.

Upoważniono posła Henryka Kowalczyka (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Agencji Rynku Rolnego - Władysław Łukasik oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jarosław Wojtowicz.

Podobał się artykuł? Podziel się!