Polska Służba Geologiczna – tak ma się nazywać organ, którego zadaniem będzie koordynacja spraw związanych z geologią. Ma wykonywać zadania państwa z dziedziny geologii o charakterze niewładczym, w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej kraju oraz opracowywania perspektyw złożowych w celu odnowienia bazy surowcowej i racjonalnego gospodarowania strukturami geologicznymi, w tym zasobami kopalin i ich ochrony, a także gospodarki i ochrony wód podziemnych i środowiska.

Utworzenie nowej służby będzie też miało znaczenie dla samorządów i przy nielegalnej eksploatacji kopalin. Organem właściwym do ustalania opłaty za  wydobywanie bez  wymaganej koncesji wszystkich rodzajów kopalin, z wyjątkiem kopalin w obszarach morskich RP, jest starosta – czytamy w uzasadnieniu projektu.-  Wykonywanie tych zadań wymaga wyposażenia starostów w odpowiednie instrumenty, w tym w szczególności w finansowe i doradcze jakie ma pełnić Służba. Liczne sygnały potwierdzają, że starostowie często nie podejmują działań zmierzających do ustalenia opłaty za nielegalną eksploatację z uwagi na brak środków finansowych niezbędnych do wykonania niezbędnych prac terenowych. Prace te polegają głównie na ustaleniu ilości wydobytej kopaliny bez koncesji oraz określeniu rodzaju kopaliny.

Projekt przewiduje, że środki z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin bez koncesji będą stanowiły dochód powiatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!