Powodzianie zmodyfikowali swój pozew w wyniku stanowiska Sądu Apelacyjnego, który wskazał na konieczność innego pogrupowania roszczeń odszkodowawczych - m.in. nie tylko ze względu na wysokość, ale i wspólne okoliczności sprawy.

Sąd Okręgowy przyjął, że rezygnacja z odszkodowań na rzecz ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej jest nowym powództwem, które może być rozpoznawane w postępowaniu grupowym.

Samych odszkodowań powodzianie będą dochodzić później, w indywidualnych procesach. Liczą, że procesy o odszkodowanie - po stwierdzeniu przez sąd odpowiedzialności odszkodowawczej poszczególnych instytucji - będą się toczyły szybciej.

Pozew zbiorowy złożyło we wrześniu 2010 r. 17 osób - mieszkańców Sandomierza (Świętokrzyskie) oraz Tarnobrzega i Gorzyc (Podkarpackie) - którzy zostali poszkodowani podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Domagali się odszkodowań na łączną kwotę ok. 9,3 mln zł.

Roszczenia powodzian skierowane są do reprezentujących Skarb Państwa: wojewody świętokrzyskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz do powiatu sandomierskiego i gminy miejskiej Sandomierz.

Zawarta w pozwie argumentacja dotyczy dwóch grup zarzutów. Pierwsza odnosi się do zaniedbań inżynieryjno-technicznych, tj. źle utrzymywanych i zbyt niskich wałów, zarośniętego międzywala, braku melioracji etc. Druga grupa zarzutów dotyczy źle zorganizowanej, chaotycznej i spóźnionej - w ocenie poszkodowanych - akcji ratunkowej, tj. zbyt późnego ogłoszenia alarmu, zbyt późnego wezwania wojska na ratunek i innych zaniedbań. Wśród osób, które złożyły pozew, są przedsiębiorcy, którym woda zniszczyła zakłady oraz mieszkańcy, którym zalała domy i posesje.

Powodzianie domagali się odszkodowań w wysokości od 99 tys. zł aż do 1 mln 600 tys. zł.

W maju ub. roku sąd okręgowy przyjął dopuszczalność pozwu zbiorowego, jednak w wyniku apelacji pozwanych, którzy wskazywali na nadmierne zróżnicowanie poszczególnych przypadków, sąd apelacyjny w grudniu uchylił postanowienie o dopuszczalności badania sprawy w postępowaniu grupowym. To spowodowało modyfikację roszczeń.