Komisja Europejska przyznała 350 mln euro pomocy dla unijnych rolników, w tym dla Polski 22,6 mln euro, co po przeliczeniu wynosi ok. 98,6 mln zł. To pakiet Hogana uruchomiony w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, a przede wszystkim z powodu zakłóceń na rynku mleka, które wystąpiły w 2014 r w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji mleka oraz rosyjskim embargiem na te produkty. Chodzi o duży spadek cen mleka i straty rolników.

Czytaj więcej: Czy pomoc po ASF musi oznaczać ograniczenie produkcji?

KE dopuszczała także pomoc dla innych producentów. Polska zdecydowała o rozdziale tej kwoty między producentów bydła oraz świń. Producenci mleka będą mogli dostać pieniądze na zakup jałówek ras mięsnych, natomiast rolnicy zajmujący się chowem świń będą mogli przeznaczyć środki na zakup loszek i knurów hodowlanych.

Ponadto rolnicy, których gospodarstwa znajdują się ze strefach z ograniczeniami (I,II,III) w związku z wystąpieniem choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń) mogą ubiegać się o środki na zakup jałówek lub buhajów. Natomiast hodowcy, którzy mają gospodarstwa w strefie zagrożonej ASF (II i III) mogą starać się o rekompensaty w związku z niższymi cenami sprzedaży świń z powodu wystąpienia tej choroby. Obejmują one okres 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Jak wyjaśnia resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu, wsparcie zakupu loszek i knurów hodowlanych pozwoli na ustabilizowanie rynku wieprzowiny, na którym obserwuje się spadek pogłowia trzody, poprzez wzmocnienie produkcji prosiąt. Chodzi też o wprowadzenia do stad dobrej jakości materiału hodowlanego. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów zakupu loszek i knurów i będzie wynosiła od 150 do 500 zł za sztukę.

Alternatywą dla produkcji świń na obszarach, gdzie wystąpił ASF ma być m.in. produkcja bydła mięsnego. Będą więc środki na zakup jałówek.

Projektowane rozporządzenie proponuje przyznanie rekompensat w związku z zastosowaniem restrykcji weterynaryjnych, które spowodowały konieczność przetrzymywania tuczników w gospodarstwie, co zwiększyło koszty i negatywnie wpłynęło na opłacalność produkcji. Wysokość pomocy zostanie określona jako różnica cen uzyskiwana ze sprzedaży tuczników na podstawie przedstawionych faktur. Zakłada się, że rekompensata będzie nie wyższa niż 2 zł za kg masy tuszy dla świń sprzedanych od września do 31 grudnia ubiegłego roku i 1,5 zł za kg dla świń sprzedawanych od 1 stycznia do końca czerwca 2017 r.