Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia, zakładającego możliwość udzielania przez ARiMR pomocy producentom czarnej porzeczki i wiśni. Mają oni otrzymać 410 zł na ha sadu lub plantacji owocujących w 2014 r. Pomoc ma być udzielana w formie decyzji kierownika powiatowego biura Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony do 31 sierpnia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję.

Limit pomocy de minimis to równowartość 15 tys. euro w okresie trzech lat.

Do wyliczenia przyjęto, że pomoc będzie udzielona na łączną powierzchnię 73 tys. ha.

Uwagi do projektu rozporządzenia można było zgłaszać do 20 sierpnia, ma ono wejść w życie po dwóch tygodniach od opublikowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!