Odstępstwa te przyznaje powiatowy lekarz weterynarii, który powiadamia o takiej decyzji Głównego Lekarza Weterynarii, który następnie informuje Komisję Europejską oraz pozostałe państwa Unii Europejskiej. Odstępstwa takie może uzyskać zarówno producent prowadzący działalność w zakładach zatwierdzanych, jak i w MOL-ach.

Rozwiązania przyjęte w polskim prawodawstwie pozwalają na zatwierdzanie zakładów produkcyjnych z odstępstwami od stosowania niektórych przepisów dotyczących technologii produkcji ze względu na jej specyfikę. Kwestie te reguluje Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z 16 grudnia 2005 r. oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego z 27 lipca 2007 r. Taka formuła zatwierdzenia oznacza, iż możliwe jest uzyskanie specjalnej derogacji, która pozwala z procesu produkcji wyłączyć konieczność stosowania tych norm lub przepisów, których spełnienie zaburzyłoby ustalony tradycją proces produkcji. Konsekwencją takiego odstępstwa nie może być oczywiście negatywny wpływ na bezpieczeństwo produkowanej żywności lub bezpieczeństwo konsumenta - stwierdzają autorzy rządowego raportu zespołu roboczego ds. produktów tradycyjnych i regionalnych.

Ich zdaniem przyjęte rozwiązania prawne są wystarczające, zaś zmiany powinny prowadzić do upowszechnienia wiedzy o możliwości uzyskania odstępstw: (...) zasadne wydaje się aktywne wsparcie przez Ministerstwo Rolnictwa powstawania organizacji branżowych lub wzmocnienie już istniejących tak, by były wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem w dyskusji z administracją oraz instytucjami kontrolnymi. Wsparciem ze środków publicznych powinno być również objęte tworzenie krajowych wytycznych dobrych praktyk, które stanowiłyby ułatwienie zarówno dla producentów, jak i służb kontrolnych. W toku dalszych prac ważne będzie także przeprowadzenie pogłębionej analizy sposobów optymalizacji funkcjonowania instytucji kontrolnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!