Zgodnie z projektem, mechanizmem objęte będą półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki), w podziale na 6 kategorii. Zaproponowane stawki pomocy kształtują się na poziomie od 210 euro/tonę do 305 euro/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania.

Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 90, 120 lub 150 dni. Proponowany poziom stawek w rozbiciu na kategorie jest przedstawiony w tabeli.

 ________________________________________

([1]) Dopłata może być przyznana również dla półtusz Wiltshire, tzn. bez głowy, podgardla, nóg, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, kości miednicowej i przepony.
([2]) Schaby i karkówki mogą być z lub bez skóry, przylegająca warstwa tłuszczu nie może jednak przekraczać 25 mm głębokości.
([3]) Umowna ilość może obejmować jakiekolwiek połączenie tych produktów.
([4]) Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.

Dopłaty do prywatnego przechowywania obejmują mięso dobrej jakości handlowej, spełniające następujące wymogi:

pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004,

pochodzące od zwierząt:
● których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,
●utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi,
●ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z konieczności).

Zgodnie z projektem minimalna ilość wieprzowiny, jaka będzie mogła zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:
10 ton dla produktów bez kości,
15 ton dla pozostałych produktów.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny będzie:
●złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez ARR (wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu),
●złożenie (w zł) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, które zgodnie z projektem stanowi 20 proc. kwoty dopłaty wynikającej z wniosku.