Na I kwartał 2012 r. rząd zaplanował przyjęcie „Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym".
Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym - zapisano w planie.

W wykazie uwzględniono też projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. rolników nieprowadzących działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i ich domowników oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ma być przyjęty przez rząd w styczniu 2012 r.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, od lutego 2012 r. wprowadzona zostanie składka zdrowotna dla rolników. Zasady jej opłacania będą następujące:
- za rolników posiadających mniej niż 6 ha - składkę będzie pokrywał budżet państwa;
- rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 18 zł;
- rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 36 zł
- potwierdzono wcześniejsze informacje.

Podobał się artykuł? Podziel się!